ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ ဒုတိယအၾကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Mon, 03/11/2019 - 07:39 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ (၁၀:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages