ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့့္သည္ World Bank ၏ Private Sector Growth and Competitiveness ဆိုင္ရာ Identification Mission မွ Senior Economist ျဖစ္သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 03/14/2018 - 09:18 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့့္သည္ World Bank ၏ Private Sector Growth and Competitiveness ဆိုင္ရာ Identification Mission မွ Senior Economist ျဖစ္သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages