ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့့္သည္ EU P2P Dual Use Goods အဖြဲ႔မွ Legal Advisor ျဖစ္သူ Mr. Sylvain Paile-Calvo ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 03/14/2018 - 10:55 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၆း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့့္သည္ EU P2P Dual Use Goods အဖြဲ႔မွ Legal Advisor ျဖစ္သူ Mr. Sylvain Paile-Calvo ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages