ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ZICO advisory မွ Executive Vice Chairman ျဖစ္သူ Mr. Chew Seng Kok ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 11/17/2017 - 07:37 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္ ZICO advisory မွ Executive Vice Chairman ျဖစ္သူ Mr. Chew Seng Kok ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages