ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ WTO မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Yonov Frederick Agah ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 08/09/2017 - 07:44 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ WTO မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Yonov Frederick Agah ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages