ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Myanmar Trade Promotion Center in Seoul မွကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Mr. Hosub In ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 03/23/2018 - 04:41 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Myanmar Trade Promotion Center in Seoul မွကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Mr. Hosub In ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages