ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ METI မွ Director General for Trade Control ျဖစ္ သူ Mr. Yoichi Lida ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 05/22/2019 - 04:39 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ METI မွ Director General for Trade Control ျဖစ္ သူ Mr. Yoichi Lida ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages