ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ျပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Francesco Naismith ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 06/04/2018 - 07:22 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ျပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုး သူေရးရာေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Francesco Naismith ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages