ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသိန္းဟန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 01/17/2019 - 05:05 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသိန္းဟန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages