ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဦးစီးဌာနအလိုက္ အထူးအေလးထား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကား

Wed, 07/18/2018 - 10:51 -- adminDep

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ၾကီးဌာနအတြင္း လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဦးစီးဌာနအလိုက္ အထူးအေလးထား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages