ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ ေရး(အမႈထမ္း) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Wed, 11/15/2017 - 08:36 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၅၂)၊ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ သင္တန္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ “ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ ရည္ျမွင့္တင္ေရး (အမႈထမ္း) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ” သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages