ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ နီေပါႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Bhim K. Udas အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 01/03/2019 - 05:10 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ (၁၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ နီေပါႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Bhim K. Udas အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages