ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 05/28/2019 - 10:19 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳ လက္မွဳလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages