ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ မုိဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံမွ National Director of Trade ျဖစ္သူ Mr. Amilcar Carlos ARONE ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 05/22/2019 - 04:45 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ မုိဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံမွ National Director of Trade ျဖစ္သူ Mr. Amilcar Carlos ARONE ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages