ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ မကာအိုအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း H.E. Mr. Edmund Ho Hau Wah ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 03/29/2018 - 10:11 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ မကာအိုအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း H.E. Mr. Edmund Ho Hau Wah ဦးေဆာင္ သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages