ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ NDRC ႏွင့္ Department of Foreign Capital and Overseas Investment မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Zheng Chiping ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 05/15/2018 - 09:00 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ National Development and Reform Commission (NDRC), Department of Foreign Capital and Overseas Investment မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Zheng Chiping ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Hong Liang ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages