ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကြမ္းလံု၊ ေဟာ္ပန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သည္ အသင္းဥကၠဌ ေဒၚလြင္လြင္မာ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 01/30/2019 - 09:55 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကြမ္းလံု၊ ေဟာ္ပန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သည္ အသင္းဥကၠဌ ေဒၚလြင္လြင္မာ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages