ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 12/20/2018 - 06:44 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages