ျပည္ေထာင္စုဝန္္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Myanmar International Arbitration and Mediation Centre (MIAMC) မွ U Myint Lwin ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 07/10/2019 - 06:21 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Myanmar International Arbitration and Mediation Centre (MIAMC) မွ U Myint Lwin ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages