ျပည္မန္က်ည္းမွည္႕ ၀ယ္လက္ရွိျခင္းေၾကာင္႕ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေန

Fri, 05/24/2019 - 05:55 -- admin_ygn

         ျပည္မန္က်ည္းမွည့္(ပြဲ႐ံု)မ်ားသို႔ ဟသၤာတ၊ ႀကံခင္း၊ ေတာင္တြင္း၊ ေအာင္လံႏွင့္ ေဒသတြင္းထြက္ရွိသည့္ မန္က်ည္းမွည့္မ်ား (ပြဲ႐ံု)သို႔ လိႈင္လိႈင္၀င္ေရာက္ေနၿပီး ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြ၊ ရခိုင္၀ယ္လက္မ်ား ေမလ(တတိယပတ္)မွာ ၀ယ္လက္မ်ား အစြဲရွိလာျခင္း ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ပိုျဖစ္လာေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုအပတ္ ရန္ကုန္သုိ႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ရေၾကာင္းလည္းသိရသည္။  ေဒသတြင္းအေရာင္းအ၀ယ္လည္း ရာသီဥတုဒဏ္ ေၾကာင့္ ပိုမိုရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မန္က်ည္းမွည့္တစ္ပိႆာေစ်း(ပြဲ႐ံုေစ်း) အေစ့လြတ္ က်ပ္ ၁၉၀၀ ႏွင့္ (လက္လီေစ်း)က်ပ္ ၂၂၀၀ တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

နီနီ၀င္း

Border Trade News

Pages