ျပည္မတ္ပဲ လက္က်န္ပဲေဟာင္းမ်ား ရန္ကုန္၀ယ္လက္ ေန့စဥ္၀ယ္ယူခဲ့

Fri, 02/09/2018 - 05:11 -- admin_ygn

         ျပည္ပဲေစ်းကြက္အတြင္း ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု စသည္ျဖင့္ပဲသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္ေနေသာ္လည္း မတ္ပဲသီးႏွံကေတာ့ ပဲသစ္၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ပဲေဟာင္း လက္က်န္မ်ားသာရွိခဲ့ပါတယ္။ ပဲလက္က်န္မ်ားအား ရန္ကုန္၀ယ္ လက္မ်ားမွ ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့အတြက္   ေန႔စဥ္အိတ္ ၁၀၀-၁၅၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသလို ပဲေစ်းမွာ တစ္တင္းလွ်င္က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ျဖင့္ ယခင္ တစ္ပတ္ကထက္ ေစ်းအနည္းငယ္ပိုရလာၿပီး လဆန္းရက္က ေစ်းထက္ေတာ့ ေစ်းေလ်ာ့ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက မတ္ပဲသီးႏွံေစ်းမွာ တစ္တင္း က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအထိ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ယခုအခ်ိန္မွာ ေစ်းေအးေနဆဲျဖစ္လို႔ ပဲသစ္၀င္ေရာက္ လာခ်ိန္တြင္ ေစ်းအေျခအေနဘယ္လုိရွိမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ယခင္ႏွစ္က ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ပဲသစ္မ်ားေစ်းကြက္သို႔ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့တာ ကို ေတြ႔ရၿပီး ပဲသစ္ေစ်းမွာ တစ္တင္းက်ပ္ ၃၄၀၀၀ ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

ခင္ေဆြ၀င္း

Local Trade News

Pages