ပြည်ဘိုကိတ်ပဲအတွက် အဝယ်ရှိလာ

Fri, 10/05/2012 - 09:12 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်မှာ ဘိုကိတ်မျိုးတစ်တင်း ၁၄၅၀၀ ကျပ်ဈေး၊ ပန်းတောင်းနဲ့ ကံမမြို့နယ်များမှ ပဲမျိုးစုံ ဝယ်ယူခြင်း၊ ပဲကြော်လုပ်ငန်းအချို့မှလည်း လက်လီအဝယ်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆုမွန်ဆွေ - ပြည်