ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို့ ေျခဆန့္ေတာ႕မည္႕ ျမန္မာ႕ထန္းသီးဆန္

Thu, 05/30/2019 - 04:42 -- admin_ygn

          ယခုေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ ေခတ္ႀကီးႏွင့္အညီ ျမန္မာ့ထန္းသီးဆန္မ်ားလည္း ျပည္ပသို႔ ေျခဆန္႔ခြင့္ရၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေရာင္း ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ထန္းသီးဆန္မ်ား ၀ယ္ ယူရန္ ကုကၠိဳလ္စုေက်းရြာ၊ ေျမျဖဴ/မံုညႇင္းေက်းရြာ၊ သာစည္/ေႏွာပင္ေက်းရြာႏွင့္ ေပါကၠဴ/ ရြာသစ္ေက်းရြာ မ်ား၌ အလုပ္႐ံုခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ နယ္ ထန္းသီးဆန္ေရာင္း၀ယ္ေရး တာ၀န္ခံ ဦးေအးမင္းထြန္းက ေျပာျပခဲ့သည္။ ထန္းေတာမ်ားေပါသည့္ ေက်းရြာေပါင္း  ၂၀  ေက်ာ္၌ ထန္းသီးဆန္ ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ရြာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
        ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထန္းတက္သမားမ်ား၊ အိမ္ရွိသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားပါမက်န္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ထန္းပင္၊ ထန္းေတာမ်ား မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္မႈမွ ကင္းေ၀းေစ ရန္ စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ယခုလို ထန္းသီးဆန္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုလို၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ သံုးႏွစ္ ေလာက္ရွိေနၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ Green Morentum (GM) အမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီ ဖြင့္လွစ္ကာ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌ စက္႐ံု တည္ေထာင္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏွင့္ (၇) ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ စတင္၀ယ္ယူ၍ တန္ (၂၀) ကြန္တိန္နာ ႏွစ္လံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ရန္စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေ ၾကာင္းလည္း သိရွိ ခဲ့ရသည္။ ယခုဆိုရင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကပါ စိတ္၀င္ စားၿပီး ကုမၸဏီကို ကမ္းလွမ္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ခဲ့ရသည္။
         ၀ယ္ယူသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ထန္းသီးဆန္ကို မည္သို႔ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သဘာ၀ထန္းသီးဂ်ယ္လီအျဖစ္ စားသံုးေၾကာင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ထန္းသီးဆန္ေရာင္း၀ယ္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးေအးမင္း ထြန္းက ေျပာျပခဲ့သည္။ ယခုအခါမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ထန္းသီး ဆန္စည္သြတ္ဘူးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့၍ သူတို႔စက္႐ံုတြင္လည္း စည္သြတ္ဘူးမ်ား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး ထန္းသီးဆန္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရခဲကို လည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရခဲစက္မ်ား စမ္းသပ္ တီထြင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ထန္းပင္တစ္ပင္တြင္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း ထန္းသီးလံုး ၂၃၀ ခန္႔ႏွင့္အခိုင္ ၁၀ ခိုင္ခန္႔သီးေၾကာင္း၊ ထန္းလ်က္ ခ်က္ရန္အတြက္ ထန္းရည္ယူရာတြင္ ပိုသည့္ ထန္းသီးခိုင္ မ်ားကို ခုတ္ပစ္လိုက္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္သြားသည့္ ထန္္္းသီးလံုးမ်ားကို ယခုအခါတြင္ ထန္းသီးဆန္အျဖစ္ ခုတ္ထြင္ေ ရာင္းခ်ရသျဖင့္ အပို၀င္ေငြရရွိၿပီး အခြံမ်ား ကိုလည္း ႏြားစာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေျခာက္ခံ၍ ေလာင္စာအျဖစ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍အဆင္ေျပလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
         ထန္းသီးဆန္ ၀ယ္ယူရာတြင္ ထန္းသီးလံုးကေန ထန္းသီးဆန္အျဖစ္ ဒဏ္ရာ၊ ဒဏ္ခ်က္ မပါေစဘဲခြဲ၍ အေပၚယံအခြံမ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားေပးရန္ျဖစ္ၿပီး အဆန္ ျဖဴေလးမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူရာတြင္ တစ္ဆန္ကို က်ပ္ ၂၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလို ၀ယ္ယူသည့္အတြက္ ထန္းေတာင္သူ မ်ားမွာထန္းလ်က္သာမက ထုတ္ကုန္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု ၀င္ေငြလည္းတိုးလာ ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာ ၍ အဆင္ေျပလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ၾကည္ၾကည္စိုး (ပခုကၠဴ)

Local Trade News

Pages