ျပည္တြင္းေရႊႏွင္႕ႏိုင္ငံတကာေရႊေစ်း ျမင္႕တက္လာ

Mon, 05/20/2019 - 06:22 -- admin_ygn

       ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ပတ္က ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမွာ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၃၆၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း  က်ပ္ ၁၀၅၀၀၀၀ သို႔ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ "ဒီတစ္ပတ္ စ၀င္လာကတည္းက ျပည္တြင္းေရႊေစ်းတက္လာတယ္။ ျပည္တြင္းမွာက  ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း ျမင့္တက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်န္တဲ့ ကုန္စည္ေ တြ ေစ်းတက္လာတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းကြက္မွာ လည္း ေစ်းကျပန္ျမင့္တက္တယ္။ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈေဆြးေႏြးပဲြေတြ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးခင္မွာဘဲ တ႐ုတ္ကုန္စည္ေတြအေပၚ အခြန္ျမႇင့္တင္လိုက္ရာ ကေ န ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ျပန္စတင္လိုက္သလိုျဖစ္ရာက ကမၻာ့ေရႊေစ်းကို ဆြဲတင္ လိုက္သလိုျဖစ္သြားတာပါ"ဟု ျပည္တြင္းေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေန သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
          ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္တြင္ ေမ ၆ရက္က အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္၁၀၄၃၀၀၀ရွိခဲ့ရာမွ ေမ၈ ရက္တြင္  အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၄၇၀၀၀သို႕ျမင့္တက္ခဲ့ရာမွ ေမ ၁၀ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၅၀၀၀၀ ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ေမ ၆ရက္က ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၂ ရွိခဲ့ရာမွ ေမ ၈ရက္တြင္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၈၈ ေဒၚ လာသို႔ေစ်းျမင့္ခဲ့ရာမွ  ေမ ၁၀ရက္တြင္လည္း တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၄ေဒၚလာျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages