ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေန

Thu, 06/20/2019 - 05:22 -- admin_ygn

     ျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္သည္  ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ေစ်းၿငိမ္ေနခဲ့ ေၾကာင္း  ျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္က ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို ေမလေနာက္ဆံုးပတ္က အေမ ရိကန္တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ၁၅၂၅က်ပ္မွ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ၁၅၂၆က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္အေမရိကန္ေဒၚလာကို ေရာင္းလိုအားမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ၀ယ္လိုအားနည္းခဲ့လို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ  နည္းေနခဲ့ ေၾကာင္း၊ အျခားကုန္စည္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊႏွင့္ေရနံတို႔မွာ ေစ်းအဆ မတန္ျမင့္တက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာကို လူႀကိဳက္နည္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  ႏုိင္ငံတကာ ေစ်း ကြက္တြင္လည္း  အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈအရွိန္ျပင္းထန္ လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးေလာကကို ထိခုိက္မႈရွိလာေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေငြေၾကးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
       ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္ ၁၀ရက္ကအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ေရာင္းေစ်း ၁၅၂၇က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း ၁၅၂၄ က်ပ္မွ ဇြန္ ၁၅ရက္တြင္ အေမရိကန္ တစ္ ေဒၚလာေရာင္းေစ်း  ၁၅၂၇က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း ၁၅၂၃က်ပ္ျဖင့္  ေစ်းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇြန္၁၄ရက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚ လာ ေရာင္းေစ်း ၁၅၂၅က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း ၁၅၂၁ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages