ပြည်တွင်းသို့ ဝက်သားနှင့်အသားထွက်ကုန်များ သယ်ယူမှုကို ထိုင်းနိုင်ငံတားမြစ်

Thu, 01/17/2019 - 09:15 -- admin_ygn

ထိုင္းအစိုးရ တားျမစ္လိုက္ေသာ အသား ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ Crispy pork , Sausages  ႏွင့္ Shredded seasoned pork  စသည့္ ဝက္သားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိက ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အာဖရိကတြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနေသာ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါအား  ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မကူးစက္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါကူးစက္လာပါ က ျပည္တြင္းဝက္ေမြးျမဴေရးက႑ကို ထိခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ကာလမတိုင္မီ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔  တ႐ုတ္ခရီးသြား ပိုမိုလာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝက္သားႏွင့္ ဝက္သားထြက္ကုန္မ်ားအား ျပည္တြင္းသို႔ သယ္ ေဆာင္လာျခင္းကို တားျမစ္မိန္႔ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္   ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား ေလဆာ နည္းပညာျဖင့္      စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. SorawitThaneto  က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
အာဖရိက     ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသျဖင့္ အနီးပတ္ ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျမင့္တက္လာပါသည္။ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ လူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း ကူးစက္ခံရေသာ တိရစၦာန္မ်ား သည္ ရာႏႈန္းျပည့္  ေသဆံုးခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ကူးစက္ျမန္ ျပင္းထန္ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါက်ေရာက္သည့္ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ၌ ႀကီးႀကီး မားမားဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြား ေနေသာ အာဖရိက ၁၅ ႏိုင္ငံမွ သယ္ယူလာေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုေလဆိပ္ႏွင့္နယ္စပ္ဂိတ္ မ်ားအားလံုး၌ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္သည္ ျပည္တြင္းသို႔ တားျမစ္ အသားထြက္ကုန္မ်ားအား တရားမဝင္ သယ္ ေဆာင္လာပါ က ေငြဒဏ္ခ်မွတ္လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာတစ္သန္း(ထိုင္းဘတ္တစ္သန္း) ခန္႔ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလ၏ ေနာက္ဆံုး သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း ထိုင္ဝမ္အစိုးရ သည္ ဝက္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားေနေသာ အာဖရိက ေဒသမွ အသားႏွင့္အသားထြက္ပစၥည္း ယူေဆာင္ လာသူ ၁၃၇ ဦးအား ဒဏ္ေငြ႐ိုက္  အေရးယူခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း  ျပည္တြင္းသို႔ အသားႏွင့္ အသားထြက္ပစၥည္း  ယူေဆာင္လာ ျခင္းကို တားျမစ္သည့္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ထား ၿပီးေနာက္တြင္   လိုက္နာျခင္းမရွိသူမ်ားအား ထိုင္ဝမ္ကဲ့သို႔ အေရးယူ   ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ေက်ာ္သူရ (စီးပြားေရးသံမွဴး)ထိုင္းအစိုးရသည္   အာဖရိကတိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ  ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ မလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္  ႏိုင္ငံ တကာ  ခရီးသြားမ်ားအား ဝက္သား  သို႔မဟုတ္ အျခားအသားမ်ားပါဝင္ေသာ မည္သည့္အသား ထြက္ကုန္မဆို ယူေဆာင္လာျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထိုင္းအစိုးရ တားျမစ္လိုက္ေသာ အသား ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဃမင်စပ စသမု ၊ ွေက်ေါန် ႏွင့္ ွ့မနိနိ ်နေ်သညနိ စသမု စသည့္ ဝက္သားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိက ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အာဖရိကတြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနေသာ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါအား  ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မကူးစက္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါကူးစက္လာပါ က ျပည္တြင္းဝက္ေမြးျမဴေရးက႑ကို ထိခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ကာလမတိုင္မီ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔  တ႐ုတ္ခရီးသြား ပိုမိုလာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝက္သားႏွင့္ ဝက္သားထြက္ကုန္မ်ားအား ျပည္တြင္းသို႔ သယ္ ေဆာင္လာျခင္းကို တားျမစ္မိန္႔ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္   ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား ေလဆာ နည္းပညာျဖင့္      စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၾမ. ွသမေတငအႊ့ေညနအသ က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
အာဖရိက     ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသျဖင့္ အနီးပတ္ ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျမင့္တက္လာပါသည္။ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ လူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း ကူးစက္ခံရေသာ တိရစၦာန္မ်ား သည္ ရာႏႈန္းျပည့္  ေသဆံုးခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ကူးစက္ျမန္ ျပင္းထန္ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါက်ေရာက္သည့္ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ၌ ႀကီးႀကီး မားမားဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြား ေနေသာ အာဖရိက ၁၅ ႏိုင္ငံမွ သယ္ယူလာေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုေလဆိပ္ႏွင့္နယ္စပ္ဂိတ္ မ်ားအားလံုး၌ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္သည္ ျပည္တြင္းသို႔ တားျမစ္ အသားထြက္ကုန္မ်ားအား တရားမဝင္ သယ္ ေဆာင္လာပါ က ေငြဒဏ္ခ်မွတ္လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာတစ္သန္း(ထိုင္းဘတ္တစ္သန္း) ခန္႔ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလ၏ ေနာက္ဆံုး သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း ထိုင္ဝမ္အစိုးရ သည္ ဝက္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားေနေသာ အာဖရိက ေဒသမွ အသားႏွင့္အသားထြက္ပစၥည္း ယူေဆာင္ လာသူ ၁၃၇ ဦးအား ဒဏ္ေငြ႐ိုက္  အေရးယူခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း  ျပည္တြင္းသို႔ အသားႏွင့္ အသားထြက္ပစၥည္း  ယူေဆာင္လာ ျခင္းကို တားျမစ္သည့္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ထား ၿပီးေနာက္တြင္   လိုက္နာျခင္းမရွိသူမ်ားအား ထိုင္ဝမ္ကဲ့သို႔ အေရးယူ   ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေက်ာ္သူရ (စီးပြားေရးသံမွဴး)

 

International Trade News

Pages