ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပသို့တင္ပို့ေနတဲ႕ ကေလးၿမိဳ႔၏ ခ်င္း႐ိုးရာ အထည္ေဈးကြက္

Mon, 09/03/2018 - 09:08 -- admin_ygn

    ကေလးခ႐ိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕အတြင္း ခ်င္း႐ိုးရာ အထည္ရက္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ယခုလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဥမိနမ  လက္ခံၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ အေမရိကားသို႔တင္ပို႔လ်က္ ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ေဈးႏႈန္း ေဈးကြက္အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးေဈးလံုခ်ည္ တစ္ကြင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၃၀ဝ၀ ၊ အျမင့္ဆံုး လံုခ်ည္ တစ္ ကြင္းလွ်င္က်ပ္ ၂၅၀ဝ၀ ေပါက္ ေဈးရွိ ေသာ လံုခ်ည္မ်ားကို မွာယူမႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ိုးရာဝတ္စံု မ်ားမွာ မွာယူမႈမ်ားရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္း  ၁၀ ကြင္း၊ ၁၂ ကြင္း လာေရာက္ ဝယ္ယူ လွ်င္လည္း ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ဥမိနမ မွာယူမႈကို အနည္းဆံုး ကြင္း ၅၀ မွ ကြင္း ၃၀ဝ ထိ မွာယူလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသ၊ မႏၱေလး ၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရက္ကန္းရက္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၁၃၀ဝ၀ က်ပ္တန္ လံုခ်ည္ တစ္ကြင္း ရက္လုပ္လွ်င္ ရက္လုပ္အားခ က်ပ္ ၄၅၀ဝ ရရွိၿပီး၊ က်ပ္ ၂၅၀ဝ၀ တန္ လံုခ်ည္တစ္ကြင္း ရက္လုပ္ပါက လုပ္ အားခက်ပ္ ၈၀ဝ၀ ရရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ရက္လွ်င္တစ္ကြင္း၊ ႏွစ္ကြင္းထိသာ ရက္လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

    အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ပံုမွန္ေရာင္းဝယ္မႈရွိေၾကာင္း၊ ရက္ ကန္းရက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အျမတ္အနည္း /အမ်ားကြာဟမႈရွိၿပီး အ႐ံႈးမရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား တြင္ ေနထိုင္မႈမ်ားရွိလာၿပီး မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ မသြားေစရန္အတြက္ ႐ိုးရာဝတ္စံုမ်ား ကို ဘုရားေက်ာင္းတက္၊ မဂၤလာအခမ္း အနားမ်ား၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားတြင္ တူညီ ဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ သည့္ ကေနဒါ၊ ဩစေၾတးလ်၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း  ခ်င္း႐ိုးရာ လံုခ်ည္အပါအဝင္ လြယ္အိတ္၊ တဘက္၊ ပတ္ထမိန္မ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မိုးရာသီ တြင္ ဝယ္လက္အနည္းငယ္ရွားပါးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ခ်င္းလံုခ်ည္မ်ားကို ရက္ လုပ္ရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွလာေသာ ခ်ည္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင္း၊ လံုခ်ည္မွာယူသည့္ အေရာင္လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္ခ်ည္မ်ားကို အသံုး ရေၾကာင္း၊ ခ်ည္ဝယ္ယူေဈးႏႈန္းမ်ား အေနျဖင့္ အိႏၵိယခ်ည္ တစ္ထုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀ဝ၀ဝ ၊ တ႐ုတ္ခ်ည္ တစ္ထုပ္ လွ်င္က်ပ္ ၂၆၀ဝ၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ ရက္လုပ္ ေၾကာင္း ရက္ကန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ   ဦးဝင္းစိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

   ထို႔ျပင္ ရက္ကန္းရက္လုပ္ရာတြင္ အရင္းအႏွီးအေနျဖင့္  ရက္ လုပ္သူအား ႀကိဳတင္ေငြေပးထားရေၾကာင္း၊ တင္ပို႔ ရာတြင္လည္း ပို႔ၿပီးမွ ရက္အကန္႔အသတ္ ႏွင့္ ေငြလႊဲပို႔ရၿပီး အရင္းအႏွီးကို ႀကိဳ တင္ စိုက္ထုတ္ရမႈရွိေၾကာင္း၊ ေငြအရင္း အႏွီးရွိမွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါ သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ငန္းအေပၚ ေခ်းေငြထုတ္ေပးလွ်င္ လုပ္ငန္းပိုမို အဆင္ ေျပႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရ၍ ကေလးၿမိဳ႕၏ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း အစုအဖြဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေစလိုေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။

 

သန္းသန္းဝင္း (ကေလး)

Local Trade News

Pages