ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ေလ့လာမႈ အားနည္း

Wed, 07/03/2019 - 04:08 -- admin_ygn

      ျပည္တြင္းရိွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနသူအခ်ဳိ႕သည္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေလ့လာမႈ အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ကုန္သြယ္ေ ရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚ၀င္းမင္းၿဖိဳးက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ေလ့လာမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆိပ္ကမ္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္သယ္ယူမႈ ရွိသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္ ဟု ဆိုသည္။"ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္သည္ေတြ ေလ့လာမႈ အားနည္းတယ္။ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ရိွတယ္။ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္မႈကိုပါ ၾကည့္လို႔ရတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုၾကည့္ၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံက ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းေတြထားတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ဘယ္လို အေန အထားရိွတယ္။ ဒီထဲ၀င္ၾကည့္ရင္ စီးပြားကူးသန္းရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈ ေျဖေ လ်ာ့မႈေတြ၊ ေလ့လာလို႔ရတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။
      ႏိုင္ငံတြင္း ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအား သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာမႈ အားနည္းသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား ဆိပ္ကမ္းဂိတ္ ေပါက္သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ေနာက္ မိမိကုန္သြယ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏မူ၀ါဒ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေလ့အလြင့္ျဖစ္၍ ကုန္သည္ မ်ား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
     "အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ထဲကို ၀င္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕ အၾကမ္းဖ်င္းေဒတာေတြ အဖြင့္သတင္းေတြေတာ့ ကိုယ္ရမယ္။ သူတို႔ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားေတြသိရမယ္။ အခုဆို ေရထြက္ ကုန္ပို႔မယ့္သူေတြ   သတိထားရေတာ့မယ္။ တ႐ုတ္က မူအသစ္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ဒါကို မသိလိုက္ရင္ ဆံုး႐ံႈးမႈက ကိုယ့္အတြက္မ်ားမယ္။ ကိုယ့္အက်ဳိး အျမတ္ကို ရွာႏိုင္ဖို႔ ကုန္သြယ္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီသတင္း၀က္ဘ္ ဆိုက္ကို အသံုးခ်သင့္တယ္။ ဆိပ္ကမ္း ေရာက္မွ ျပန္သယ္ရတာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ေလ့လာသင့္တယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၅ ရက္က ေရထြက္ကုန္က႑ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အသစ္ ေၾကညာထားၿပီး ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာသည္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အသက္၀င္ လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား မသိရိွပါက အခက္အ ခဲျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးသတင္း ၀က္ဘ္ ဆိုက္မွ အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈအျပင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈကိုပါ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနေသာ ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား သိရိွႏိုင္ၿပီး ယင္းမွရရွိ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပန္းဆု

Local Trade News

Pages