ျပည္စားေတာ္ပဲ ေစ်းအျမင့္နဲ႔ ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

Fri, 10/21/2011 - 07:58 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပဲေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေကာင္းရေနတဲ့ပဲမွာ စားေတာ္ပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ စားေတာ္ပဲမွာ ပိႆာ ၂၀ တစ္တင္းကို ၂၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်းရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္၀ယ္လက္မ်ား အ၀ယ္ေအးေနျပီး