ပြည်ချင်းဈေးကျပြီးအရောင်းအဝယ်အေး

Tue, 06/26/2012 - 05:02 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ချင်းဈေးကို ယခုတစ်ပတ်အတွင်း အောင်ပန်းချင်းများ ပိဿာ ၃၀ ဝင်အိတ် ၂၀၀ ခန့် အဝင်လှိုင်လာ ပါတယ်။ ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ ဈေးကွက်အတွင်း ပစ္စည်းအဝင်များလို့ ယခင်တစ်ပတ်ကထက် ဈေးအနည်းငယ် ကျပြီး၊