ေျမငွားရမ္းသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္

Wed, 03/06/2019 - 04:58 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနနွင့္ ထိုင္းနုိင္ငံအေျခစိုက္ Makro ROH Co.,Ltd ၏ အစုရွယ္ယာ ရာႏွဳန္းျပည့္ပါဝင္သည့္ ARO Commercial Co., Ltd တို႔ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေျမငွားရမ္းသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းအခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages