လေးနှစ်အတွင်း အိန္ဒိယပဲမျိုးစုံထုတ်လုပ်မှု ၄ ဒသမ ၁၄ သန်းတိုးတက်

Mon, 05/21/2012 - 08:45 -- Anonymous (not verified)

အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပရိုတိန်းပြည့်ဝတဲ့ပဲကို ဝယ်လိုအားမြင့်တက်ခြင်းနဲ့ ှ၎င်းရဲ့ကျန်းမာရေးတန်ဖိုးတို့ကြောင့် ပဲနှစ်စဉ်စားသုံးမှု ကြီးထွားလျက်ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း ပဲမျိုးစုံရောင်းချမှုနဲ့ ဝယ်လိုအားကွာဟမှုလျော့ကျစေ ဖို့ နိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်လျက်ရှိရာ