ေရေၾကာင္းမွ ရာဘာပုိမိုတင္ပို ့

Tue, 10/30/2018 - 06:46 -- admin_ygn

       ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ရက္သတၲပတ္ အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၄၆ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာအဆင့္စံု ၉၂၉ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ေ ၾကာင္း သိရပါ တယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မRSS-3  အမ်ိဳးအစား ၄၃၉ တန္၊RSS-5  အမ်ိဳးအစား ၉၃ တန္၊MSR-20  အမ်ိဳးအစား ၄၈ တန္၊ လြယ္ ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း မွCrepe Rubber  ၉ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ တာခ်ီလိတ္ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွLatex 60ရာခိုင္ႏႈန္းDRC  တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၊ ၿမိတ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ     MSR-20  အမ်ိဳးအစားတန္ခ်ိန္ ၁၅၀ တင္ပို႔ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္မွ ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္တစ္ ပတ္က တင္ပို႔မႈမရွိတဲ့ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္မွ ယခုတစ္ပတ္မွာ အပို႔ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈမွာ ယခင္တစ္ပတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၆၅၂ တန္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။  
    ယခုတစ္ပတ္ မူဆယ္ ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ ေရာ္ဘာေပါက္ ေဈးမွာRSS-3  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၇ ဒသမ ၅၆၂ သိန္းရွိၿပီး ယခင္တစ္ပတ္ေဈးထက္ တစ္တန္လွ်င္ ၇၅၈၆၂ က်ပ္ ေဈး တက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ မွ ၁၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္ အတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုညဒသမ ၉၈၆ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ ၇၈၃ တန္ခန္႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသိုRSS-1  အမ်ိဳးအစား တန္ခ်ိန္ ၄၀၊ တန္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔MSR-20  အမ်ိဳးအစား ၃၉၂ တန္၊    တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသိုMSR-20  အမ်ိဳးအစား ၁၀၁ တန္နဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔TSR-20 အမ်ိဳးအစား ၂၄၉ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္တင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၆၇ တန္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
  ယခုတစ္ပတ္မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ ေရာ္ဘာေဈးအတက္ အက် အနည္းငယ္သာရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ပတင္ပို႔မယ့္ ျမန္မာ့ ေရာ္ဘာေဈးကိုလည္း ယခင္တစ္ပတ္ေဈးအတိုင္း မေျပာင္းလဲ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ရဲ႕ ေဈးႏႈန္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။  

 

ယဥ္ယဥ္ေအး