ေမြးျမဴေရးအစာမ်ား ေဈးႏႈန္းတက္လာ၍ အသားငါးေဈးႏႈန္းမ်ားတက္လာ

Wed, 11/28/2018 - 08:30 -- admin_ygn

ယခုတစ္ပတ္ ပဲခူးေဈးကြက္ရွိ သား/ငါးလက္လီေဈးကြက္တြင္ ဝက္သားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀ဝ၀၊ ဆိတ္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀ဝ၀၊ အမဲသား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀ဝ၀၊ ၾကက္သား (ဃဏ) တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၇၀ဝ၀၊ ၾကက္သား (ေဒသေတာၾကက္) တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ဝ၀ဝ၊ ငါးခူ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀ဝ၀၊ ငါးရံ႕ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၇၀ဝ၀၊ ငါးသေလာက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ဝ၀ဝ၊ ငါးၾကင္းျဖဴ  တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၆၀ဝ၀ ျဖင့္ ေဈးႏႈန္း အတက္အက်မရွိဘဲ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။               

  သန္းသန္း(ပဲခူး)

 

Border Trade News

Pages