ေပ်ာ္ရႊင္ဆင္ႏႊဲ ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ၊ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြား ျမန္မာေန့အခမ္းအနား

Wed, 08/07/2019 - 04:51 -- admin_ygn

        တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ အထိ " ႏိုင္ငံတကာ  ဥယ်ာဥ္ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အတတ္ပညာျပပြဲ  (International  Horticultural Exhibition)"ကို ေျခာက္လၾကာ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ပါ၀င္ျပသလ်က္ရွိသည္။ ၎ျပပြဲ၏ေဆာင္ပုဒ္ Theme မွာ Life Green, Life Better ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္မွ စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (MYANTRADE) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးက Commissioner General အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳျပ ခန္းတြင္ Htay Thit Sar International Co.,Ltd. မွလည္း ေကာင္း တ႐ုတ္ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
       ယင္းကုန္စည္ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ခိုင္မာေစ ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ေစေရး၊  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚႏိုင္ေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အျခား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ ပါ၀င္ျပသျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ မွလည္း ပါ၀င္ျပသလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ပါ၀င္ျပသသည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအလိုက္ အလွည့္က် National Day အခမ္းအနားကို စည္ကား စြာ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာေန႔(Myanmar National Day) အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕ International Pavilion ရွိ ျမန္မာျပ ခန္း ခန္းမ ြ-၄၆ တြင္  က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါျမန္မာေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျမန္မာပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ (Myanmar Export Promotion Seminar) ကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာေန႔ အခမ္းအနား စနစ္တက်ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
       ျမန္မာေန႔အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စိုက္ပ်ိဳးျပ သထားသည့္ သစ္သီး၀လံ ပန္းမန္ႏွင့္ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါျမန္မာေန႔အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ေခါင္းေဆာင္၍ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စိုးပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံ သစ္သီး၀လံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေဒၚစႏၵာမ်ိဳး၊ ေဒၚနီလာဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္၊ ေဒၚ၀င္းပပ၊ ေဒၚအိအိေဌးျမင့္၊ ေဒၚဇင္မီသိမ့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရထြက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ပို႔ ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔မွ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအး၊ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ေဒၚ၀မ္ လီရင္ စသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္မူတာကေပါ ဦးေဆာင္ေသာ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွ ယဥ္ေက်းမႈအကအဖြဲ႕မွ ေဒၚေမမြန္သင္း၊ ေဒၚေဆာင္းႏွင္းေ၀ေ၀၊ ေဒၚစန္း၀ါ၀ါလႈိင္၊ ေဒၚေ၀ဖူးငယ္၊ ေဒၚခင္ ရတနာသိမ့္၊ ေဒၚစိမ္းလဲ့ခင္ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

၀င္းသန္းေက်ာ္(ကုန္သြယ္ျမႇင့္)

Local Trade News

Pages

International Trade News

Pages