ေဒသထြက္ ၀ဥသီးႏွံ ေစ်းဆက္ေကာင္းႏိုင္

Wed, 08/21/2019 - 08:52 -- admin_ygn

       ကရင္ျပည္နယ္သည္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ ဆန္စပါး၊ ေရာ္ဘာ၊ သီးႏွံ အမ်ိဳးမ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေဆးဖက္၀င္သီးႏွံတြင္ ပါ၀င္သည့္ ၀ဥသီးႏွံကို စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိသည္။ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ဥမ်ားကို  တူးေဖာ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္၀င္  ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အညီ ေဆးဖက္၀င္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ ကိုးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိရာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေစ်းပိုရလာၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္လည္း သြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

       ၀ဥသီးႏွံကို မိုးဦးေမလတြင္စတင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး   မိုးအကုန္  ေဆာင္းရာသီ ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေျမ ေပၚပင္ပိုင္းညႇိဳးေျခာက္သြားခ်ိန္မွာ တူး ေဖာ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။  ၀ဥသီးႏွံသည္ ျပည္ပ ၀ယ္လို အားရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခား၀င္ ေငြရရွိႏိုင္ေသာ သီးႏွံျဖစ္သည့္အတြက္ ၀ဥ၀ယ္လိုအားမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမို တိုးတက္လာၿပီး ေစ်းေကာင္းလည္းရရွိလာေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီခ႐ိုင္တြင္ ၀ဥအ၀ါေရာင္မ်ိဳး အား ၀ယ္လက္ေတြက အဓိက၀ယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္က ၀ဥ အစို တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၂၅၀ မွ ၄၀၀၊ ၀ဥအေျခာက္ တစ္ပိႆာ လွ်င္  က်ပ္  ၄၀၀  မွ  ၆၀၀  အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထြက္ ၀ဥအေျခာက္ တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၈၀၀ ျဖင့္ စတင္ေစ်းဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေစ်းပိတ္ ခ်ိန္တြင္ ၀ဥအစို တစ္ပိႆာ  က်ပ္ ၁၉၅၀၊ ၀ဥအေျခာက္ တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၁၃၂၀ ေစ်းအထိ ေစ်းေကာင္းရၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း   ေစ်း ကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။  ၀ဥသီးႏွံ ကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေခါက္ဆြဲမွ်င္၊ ဂ်ယ္လီ၊ အသားတု၊ ပူတင္း၊ ေကာ္ဖီ၊ သၾကားလံုးမ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စား ေသာက္ၾကေၾကာင္း က်န္းမာေရး အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျပင္ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ ေခတ္မီေဆး ၀ါးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေစ်းကြက္၌ ၀ဥသီးႏွံ ထြက္ခ်ိန္ တြင္ အ၀ယ္ဒိုင္ခဲြငယ္ေလးမ်ား ဖြင့္ၿပီး အရည္အေသြးအေပၚမူတည္ကာ ေစ်း ေပးအ၀ယ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု  ၀ဥသီးႏွံ ထြက္ရွိမည့္ကာလတြင္လည္း    နိပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အရည္အေသြးအလိုက္ ေစ်းေပး  ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည့္အတြက္ ၀ဥသီးႏွံေစ်းဆက္လက္ ျမင့္တက္ၿပီး  အေရာင္းအ၀ယ္လည္း သြက္လာႏို င္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း မွသိရွိရသည္။

 

ခင္ေမာင္ေမာင္အုန္း (ဇြဲကပင္)

Local Trade News

Pages