ေတာင္ႀကီးေစ်းကြက္ကို ပဲစင္းငံုအသစ္၀င္

Mon, 01/30/2012 - 07:10 -- Anonymous (not verified)

ဒီတစ္ပတ္ ေတာင္ႀကီးေစ်းကြက္ကို ရွမ္းပဲစင္းငံုသစ္ေတြစျပီး၀င္လာပါျပီ။ အမ်ားဆံုးစုိက္တဲ့ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ဆီဆိုင္၊ ဆိုက္ေခါင္၊ ဟမ္းဆီးစတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပဲစင္းငံုအထြက္က မႏွစ္ကလိုပဲ အထြက္ ႏႈန္းေလ်ာ့ ပါတယ္။ မိုးမ်ားတာရယ္၊ ဒီဇင္ဘာမွာ အေအးလြန္တာရယ္ေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္း ထိခိုက္တယ္လို႔