ေစ်းၿငိမ္ေနတဲ့ ျပည္မုိးႏွမ္း

Thu, 09/01/2011 - 04:06 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္သုိ႔ ေအာင္လံနဲ႔ ျမန္ေအာင္ဘက္မွ မုိးႏွမ္းအသစ္မ်ားကို တစ္ေန႔ အိတ္ ၂၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္သျဖင့္ ယခင္အပတ္ထက္ အ၀င္နည္းေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ မုိးမ်ားအဆက္မျပတ္ ရြာေနသျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မွာ အနည္းငယ္ ေအးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အျခားတုိင္းမွ အ၀ယ္မရွိဘဲ ၿမိဳ႕ခံဆီစက္ မ်ားသာ အ၀ယ္ရွိေနသျဖင့္ ေစ်းမွာၿငိမ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဆီႀကိတ္ႏွမ္းနီ ၄၅ ပိႆာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၅၄၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏွမ္းနက္ ၄၅ ပိႆာ၊ တစ္အိတ္လွ်င္ ၆၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ယခင္ အပတ္ထက္ ေစ်းၿငိမ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွမ္းဆီ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၇၀၀ က်ပ္ေစ်းျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ ေပပါခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိပါတယ္။
ေ၀ေ၀မင္း