ေစ်းျမင့္ေပမဲ့ ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္င႐ုတ္ေျခာက္

Mon, 10/24/2011 - 07:14 -- Anonymous (not verified)

ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္းဘက္မွ အ၀င္ရွိတဲ့ (မိုးေထာင္) နဲ႔ (အရွည္) င႐ုတ္ေျခာက္မ်ား ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ေစ်းကြက္သို႔ ၂၅ ပိႆာ၀င္ အိတ္ ၁၈၀ ခန္႔နဲ႔ အ၀င္နည္းသြား ပါတယ္။ င႐ုတ္္ေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိရာ တပ္ကုန္းမွာ မိုးမ်ားလို႔ ပ်က္စီးမႈမ်ားျပီး