ဈေးအမြင့်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသော ဟင်္သာတမတ်ပဲ

Thu, 07/05/2012 - 04:50 -- Anonymous (not verified)

ဟင်္သာတပဲဈေးကွက်မှာ မတ်ပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်းကို ၁၂၆၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ် နေပြီး၊ ယခုတစ်ပတ်မှာ တစ်တင်းကို ၁၃၈၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ကြတာကြောင့် တစ်တင်းကို ၁၂၀၀ ကျပ်ပိုလာ ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။