ဈေးအမြင့်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသော ဟင်္သာတမတ်ပဲ

Fri, 06/29/2012 - 08:03 -- Anonymous (not verified)

ဟင်္သာတပဲဈေးကွက်မှာ မတ်ပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်းကို ၁၂၆၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ် နေပြီး၊ ယခုတစ်ပတ်မှာ တစ်တင်းကို ၁၃၈၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ကြတာကြောင့်