ေစ်းမကုိက္လုိ႔ အေရာင္းေအးတဲ့ မုံရြာငုံနီ

Mon, 02/06/2012 - 07:37 -- Anonymous (not verified)

မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္ ယခုတစ္ပတ္ပဲစင္းငုံနီေစ်းကြက္မွာ နယ္ပစၥည္းအ၀င္သြက္သလုိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ ေပမယ့္ ေစ်းအေနနဲ႔ေအးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ကုန္ပတ္က တစ္တင္း ၁၅၅၀၀ က်ပ္ အျမင့္ဆုံးေပါက္ခဲ့တဲ့ ပဲစင္းငုံနီအသစ္ေစ်းဟာ ယေန႔တစ္တင္း ၁၄၂၀၀ က်ပ္ေပါက္ခဲ့သလုိ အေဟာင္းေစ်းကေတာ့