ေစ်းကြက္၀င္ ေရႊပဲသီး

Thu, 08/08/2019 - 03:23 -- admin_ygn

     ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ Edamame ၊ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ Moa Dou လုိ႔ ေခၚတဲ့ ေရႊပဲသီး ေခၚ  ပဲပုပ္ႀကီး  (Edible Soy Bean)ကုိ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္၌ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ယူ စားေသာက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ပဲသီးအေ တာင့္လုိက္ကို ဆားအနည္းငယ္ထည့္ျပဳတ္ၿပီး သေရစာအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစာမစားမီ ႏႈတ္ၿမိန္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း စားသံုးၾကသည္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရႊပဲသီးကို အသားငါးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား အသီး  ရြက္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကသည္။ အေစ့ ၅၀ ပါ တစ္ထုပ္ကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္၌ ၂ ဒသမ ၉၅ ေဒၚလာ ေစ်း ေပါက္ၿပီး တ႐ုတ္ေစ်းကြက္၌ ၃ ဒသမ ၀၈ ေဒၚလာ၊ အေစ့ ၅၀၀ ပါ (ေလးေ အာင္စ)တစ္ထုပ္ကို ၁၂ ဒသမ ၉၅ ေဒၚလာ  ေပါက္ေစ်းရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
      အေအးေလ်ာ့ၿပီး ပူေႏြးတဲ့ရာသီဥတုမွာ ပဲပင္မ်ား ေကာင္းစြာရွင္သန္ စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီး တစ္ဧကကုိ ၃ ဒသမ ၅ တန္ ကေန ေလးတန္အထိထြက္ရွိၿပီး သက္တမ္း သံုးလအတြင္း အသီးျပည့္ခ်ိန္ မရင့္မွည့္မီဆြတ္ခူးရသည္ ဆြတ္ ခူးၿပီး အသီးေတာင့္မ်ားကို အဖ်င္း၊ အေမွာ္၊ အမိႈက္သ႐ိုက္ သန္႔စင္ခြဲျခား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အသီးေပၚမွ အေမြးႏုမ်ားကို ပြတ္တုိက္ေဆး ေၾကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေအးခန္းတြင္ အနည္းဆံုး ရွစ္နာရီအထိ သိုေလွာင္ ထားရွိၿပီးေ နာက္ ထုပ္ပုိးျပင္ဆင္ကာ ေစ်းကြက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ Grand Ye Htut International Co,Ltd  မွ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ စုိက္ပ်ိဳး လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပဲပုပ္သီး ေတာင့္တန္ ခ်ိန္ ရွစ္ေထာင္ကို လြယ္ဂ်ယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

မ်ဳိးပပ (ကခ်င္)

Local Trade News

Pages

Border Trade News

Pages