ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (Framework Agreement) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား

Thu, 11/08/2018 - 10:45 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးနွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (Framework Agreement) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages