ဧၿပီလအတြင္း ေရာ္ဘာတင္ပို့မႈ ေလ်ာ႕က်

Thu, 05/17/2018 - 08:12 -- admin_ygn

မန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္နဲ႔ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ေမ ၄ ရက္အထိ သီတင္း ပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ ၁၄၀၂ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ RSS-1အမ်ဳိးအစား ၃၅၉ တန္ေက်ာ္၊ RSS-3အမ်ိဳးအစား ၇၉၁ တန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ RSS-3 အမ်ိဳးအစား ၁၉ တန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ RSS-3အမ်ိဳးအစား ၁၃၃ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ေကာ့ေသာင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္း  မွ ေရာ္ဘာတန္ခ်ိန္ ၁၀၀ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ယခုတစ္ပတ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈသည္ ယခင္တစ္ပတ္ ထက္ ၄၆ တန္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ တစ္လနီးပါးအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ၅၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ ၃၅၇၇ တန္ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး မတ္လတင္ပို႔မႈနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဧၿပီလမွာ တန္ခ်ိန္ ၂၈၅၀ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္ မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ ေရာ္ဘာေစ်းမွာ RSS-3အမ်ိဳးအစား တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၁၇၅ သန္းရွိၿပီး ယခင္ တစ္ပတ္ေစ်းထက္ တစ္တန္ကို ၂၃၅၁က်ပ္ ေစ်းတက္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါတယ္။ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဧၿပီ ၂၉ ရက္မွ ေမ ၅ ရက္အထိ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၇၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာအဆင့္စံု ၁၃၉၄ တန္ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံ မ်ားသို႔  တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာ္ဘာ MSR-20အမ်ိဳးအစား ၁၂၆ တန္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ MSR-20အမ်ိဳးအစား ၁၉၆ တန္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသ RSS-3 အမ်ိဳးအစား တန္ခ်ိန္ ၂၀၀ နဲ႔ Mixtures Of Natural Rubber and Synthetic Rubber တန္ခ်ိန္ ၂၁၀၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ MSR-10အမ်ိဳးအစား တန္ခ်ိန္ ၆၀ ေက်ာ္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ MSR-20အမ်ိဳးအစား ၃၀၂ တန္ေက်ာ္နဲ႔ RSS-3 အမ်ိဳးအစား တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ တင္ပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္မွာ ၂၆၃ တန္ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၁၃၁ တန္ ပိုမို တင္ပို႔ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ေရေၾကာင္းမွ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇၉၂ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ ၂၁၃၇ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး မတ္လအတြင္းက ၃၃၀၉ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ဧၿပီမွာ ၁၁၇၂ တန္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္ ႏိုင္ငံတကာ ညေရာ္ဘာ ေပါက္ေစ်းမွာ အတက္အက် အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ျပည္ပသို႔ ပို႔မယ္ ျမန္မာ့ ေရာ္ဘာFOB ေစ်းမွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ယခင္ တစ္ပတ္ ေစ်းအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ သူမ်ားအသင္းရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရ ပါတယ္။    

 

ယဥ္ယဥ္ေအး

Local Trade News

Pages