ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ဧည္႕မထမိုးဆန္ေစ်း

Wed, 04/18/2018 - 05:58 -- admin_ygn

         အနည္းငယ္ျမင္႕ ဟသၤာတဆန္ေစ်းအနည္းငယ္က်ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဆန္စပါး ေစ်းကြက္မွာ ဧၿပီလ ပထမပတ္ တြင္ ဖ်ာပံု၊ ဘိုကေလး၊ က်ဳိက္လတ္၊ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေဒသတြင္းအေရာင္းအ၀ယ္သြက္မႈ အေပၚ မူတည္၍ မိုးဧည့္မထဆန္မ်ားအ၀ယ္လုိက္လာၿပီး၊ စပါးေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမရွိဘဲ ဆန္ေစ်းအနည္းငယ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္ႏွင့္ ဧၿပီလပထမပတ္အတြင္း မိုးဧည့္မထစပါး ၄၆ေပါင္ တင္း ၁၀၀ ကို က်ပ္ ၅၆၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၇၀၀၀၀ ႏွင့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း စပါးေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္းသိရ သည္။ ယခင္ မိုးဧည့္မထ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၄၀၀၀ မွ က်ပ္၂၅၀၀၀ မွ ယခု က်ပ္ ၂၅၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂၆၀၀၀ ျဖစ္သြားၿပီး ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ေစ်းျမင့္တက္သြားေၾကာင္း ဆန္စပါးေစ်းကြက္သတင္းမ်ားမွသိရသည္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧည့္မဆန္ေစ်းမွာ ယခင္ မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္အထိ မိုးဧည့္မထဆန္ တစ္အိတ္ ကို က်ပ္၂၂၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္လ်က္ ရွိရာမွ ယခုဧၿပီလပထမပတ္အတြင္း ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၁၅၀၀ ျဖစ္သြား၍ မိုးဧည့္မထဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ခန္႔ေစ်း က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးက်န္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ပံုမွန္ ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိၿပီး စပါး၊ဆန္အရည္အေသြးကြာျခားမႈ၊ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားေပၚမူတည္၍ ႀမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္း အနိမ့္/အျမင့္အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိေၾကာင္း ဆန္စပါး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွသိရသည္။  

 

မင္းမင္းဦး(ပုသိမ္)

Local Trade News

Pages