ဧည္႕မထမိုး(စပါး)ေဈးႏႈန္းအနည္းငယ္ျမင္႕တက္

Wed, 11/28/2018 - 06:56 -- admin_ygn

၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္း၌ ဧည့္မထမိုး(စပါး)ေဈးႏႈန္းအတက္အက် ပံုမွန္သာရွိေနေၾကာင္း၊ ယခင္ သီတင္းပတ္က ဧည့္မထမိုး (စပါး) တင္း ၁၀ဝလွ်င္ က်ပ္ ၅၁၀ဝ၀ဝ မွ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ က်ပ္ ၅၃၀ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိ၍ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီး စပါးအသစ္အေရာင္း အဝယ္ေအးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ဆန္ေဈးႏႈန္းမွာလည္း ယခင္သီတင္းတစ္ပတ္က ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ (ဧည့္မထ) အသစ္ က်ပ္ ၁၉၅၀ဝ မွ ယခု သီတင္းတစ္ပတ္မွာ က်ပ္ ၂၀ဝ၀ဝ ရွိ၍ က်ပ္ ၅၀ဝ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားထံမွ  စံုစမ္းသိရ ပါသည္။                                
ေစာသန္းထိုက္ေက်ာ္ (ေတာင္ငူ)

Local Trade News

Pages