အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္Mr. Hideyuki URATA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 06/14/2019 - 10:48 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Trade and Economic Cooperation Bureau, Trade Finance Division ၏ Director ျဖစ္သူ Mr. Hideyuki URATA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages