အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ The University of Sydney, School of Economics မွ Mr. Russell Toth(Ph.D) ႏွင့္ Myanmar Economic Association မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 06/12/2019 - 10:16 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ The University of Sydney, School of Economics မွ Mr. Russell Toth(Ph.D) ႏွင့္ Myanmar Economic Association မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages