အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Eurocham Myanmar ၏ Acting Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Marc de la Fouchdiere ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 06/06/2019 - 10:14 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Eurocham Myanmar ၏ Acting Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Marc de la Fouchdiere ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages